image

Goede Doelen 2019

De Goede Doelen voor dit jaar zijn KWF Kankerbestrijding, Stichting Kinderkamp Zuid Oost Drenthe en Kleinschalig woonvoorziening De Herik.

KWF Kankerbestrijding
Financiert kankeronderzoek, geeft voorlichting en ondersteunt patiënten. Om dit mogelijk te maken werven ze fondsen. Ze doen dat niet alleen, maar samen met u. Met KWF Kankerbestrijding investeer je in leven.Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: één op de drie Nederlanders krijgt kanker. Het KWF kan niet accepteren dat er zoveel mensen aan kanker lijden en er al te vaak aan overlijden. Sinds haar oprichting in 1949 doet KWF Kankerbestrijding al het mogelijke om kanker terug te dringen en onder controle te brengen. Het doel is: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
http://www.kwf.nl


Stichting Kinderkamp Zuid Oost Drenthe
Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe (SKZOD) organiseert jaarlijks een zomerkamp voor kinderen voor wie het vanuit de thuissituatie niet mogelijk is om op vakantie te gaan vanwege financiële problemen, gezinsproblemen, persoonlijke problemen dus kinderen die een weekje vakantie goed kunnen gebruiken.

Tijdens deze week logeren wij in een kampeerboerderij en elk jaar gaan we naar een andere plek toe. SKZOD bestaat uit een groep van 15 vrijwilligers in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar. Tijdens de kampweek zijn er 2 groepsbegeleiders op een groepje van 8 kinderen. Daarnaast hebben wij nog 3 vrijwilligers die de hele week voor het programma zorgen en hebben we 3 “kookoma’s” die drie keer per dag een gezonde maaltijd voor ons op tafel zetten.
De doelgroep van het kinderkamp zijn kinderen in de basisschool leeftijden in de gebieden de blokken en velden van de gemeente Emmen die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden. Vanaf 2018 kunnen ook kinderen uit Coevorden, Dalen en Dalerveen zich aanmelden.

De kinderkamp week staat in het teken van actief bezig zijn. Door middel van het kinderkamp willen we de ontwikkelingskansen van deze kinderen vergroten. Dit doen we door het aanbieden van activiteiten op gebied van sport, cultuur, natuur, muziek en drama. Samen op avontuur gaan, met elkaar veel lol, gezelligheid en een ontspannen week hebben. Een weekje waarin een kind helemaal kind kan zijn, dat is waar SKZOD voor gaat.
Website: www.skzod.nl
Facebook: Stichting kinderkamp Zuid-Oost Drenthe

Kleinschalig woonvoorziening De Herik
De kleinschalige woonvorm De Herik staat in het centrum van Borger, op loopafstand van het winkelcentrum. Dit maakt de plek dan ook zeer levendig. De Herik is gemoedelijk, kleinschalig en herkenbaar. Zo heeft iedere gang door middel van schilderingen een eigen thema. Er is een Koesteeg, een Boslaantje en een Dorpstraat. De Herik biedt beschermd wonen voor mensen met dementie.

Bewegingsgerichte en belevingsgerichte zorg: Bewegen is van onschatbare waarde en verhoogt de kwaliteit van leven. In De Herik wordt alle mogelijkheid geboden om daar waar het nog kan, te bewegen. Er wordt bij elk zorgmoment gekeken naar wat de bewoner zelf nog kan of weer zou willen kunnen. Uiteraard kijkt het zorgteam, naast de lichamelijke zorg ook naar wat de bewoners belangrijk en prettig vinden. Icare wil bijdragen aan het kwaliteit van leven.

Vrijwilligers zijn in De Herik onmisbaar: De vaste medewerkers bieden professionele zorg en begeleiding bij de persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Dat is fijn, maar om echt een woongemeenschap te zijn, is dat niet genoeg. Vrijwilligers vervullen de rol van behulpzame buren of kennissen die steun en gezelligheid bieden. Sociale contacten, activiteiten en persoonlijke aandacht zijn belangrijk in ieders leven.


Voor De Herik Wij zijn er altijd wensen die niet vanuit zorggelden worden bekostigd. De donatie zal dan ook worden besteedt aan de herinrichting van de ontmoetingsruimte zoals b.v. een mooie leestafel
Website: De Herik
 

Onze sponsoren


Laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht